Tajemství islámu – nový impuls k boji s předsudky

neděle 23. listopad 2008 19:58

Počátek měsíce listopadu je také počátkem nové dimenze boje proti islamofobii a proti-muslimským předsudkům. Členové občanského sdružení Libertas Independent Agency o.s. (LIA) vydali první číslo časopisu Tajemství islámu, které je určeno všem zájemcům o poznáni muslimů a muslimského světa a současně s tím má časopis české veřejnosti ukázat i mnohotvárnost a rozličnost muslimského světa české veřejnosti.

 Jako člen předsednictva LIA musím uznat, že si naše občanské sdružení vytyčilo zahájením vydáváni časopisu nemalý cíl. Boj s předsudky je sisyfovská práce a hlavně předsudky lze vyvrátit, ale ne nad nimi vyhrát. Snad se nám podaří projekt vydáváni časopisu Tajemství islámu podaří realizovat k spokojenosti nás všech a občané naši krásné země poznají, že neexistují hodné a zle národy, ale hodní a zlí lidé.

Podrobnosti o časopise naleznete zde.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Evropa, Islám, Křesťanství, historie, filozofie a vše co ovlivňuje pohled člověka na svět.

Publicista, komentátor souvislostí s islámem, Evropou a pod. Účastník filozofických diskuzí se zájmem o historii všech naboženství specialně Judaismu, Křesťanství a Islámu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené stránky