Čtyřicet výroku Mohammeda - shromáždil imám al-Nawawi

čtvrtek 24. duben 2008 00:18

Kdysi dávno jsem s kamarádem Jalalem Atassim pracoval na překladu a komentáři knížky od Abu Zakaria Mohiuddin Jahja Ibn Šaraf al-Nawawi – 40 výroku Mohammeda. Komentář jsme sice ještě nedokončili, ale překlad s krátkymi poznámkami ano. Tak mne napadlo, že bych jej zde mohl postupně zveřejnit.

Řekl vůdce věřících Abi Hafs Umar bin Al-Chattab (nechť je k němu Bůh milosrdný) : Slyšel jsem Posla Božího (mír a požehnáni Boží s ním) říci:
„Každý čin je spojen s úmyslem a každý bude odměněn podle svého úmyslu. Ten kdo vykonal hidžru  kvůli Bohu a Jeho Poslu, jeho hidžra je k Bohu a k Jeho Poslu. A ten kdo provedl hidžru kvůli tomuto světu (dunja), nebo aby se oženil, tak jeho hidžra je k tomu co zamýšlel.“

(Vyprávění zaznamenali Buchari a Muslim)

Muj komentář:

Arabské slovo hidžra je termín označující 1) emigraci, 2) vzdáleni se od zakázaného. Slovo dunja  – je termín pro pozemský svět. Islámská teologie rozděluje život člověka na období pozemského života (dunja) a posmrtný život (achira).

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Evropa, Islám, Křesťanství, historie, filozofie a vše co ovlivňuje pohled člověka na svět.

Publicista, komentátor souvislostí s islámem, Evropou a pod. Účastník filozofických diskuzí se zájmem o historii všech naboženství specialně Judaismu, Křesťanství a Islámu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené stránky