Výtah z prohlášení poslanecké sněmovny k situaci v Palestině

úterý 1. duben 2008 23:34

„Poslanecká sněmovna pokládá za vhodné, aby do oblasti byli vysláni zástupci OSN a Červeného kříže, za účelem objasnění událostí posledních dnů.  Poslanecká sněmovna vyzývá k takovému politickému řešení práv palestinského lidu, které by reflektovalo zájmy a přání Palestinců a jejich kulturní a náboženskou svébytnost.

Poslanecká sněmovna podporuje účinné pokračování dialogu mezi Jeho Svatostí Imámem a představiteli Izraele. Řešení situace v Palestině by mělo vycházet ze závěrů tohoto dialogu.

Poslanecká sněmovna - vzhledem k tragickým zkušenostem s politickými procesy v Československu a po rehabilitaci československých politických vězňů v 90. letech minulého století - trvá na propuštění a rehabilitaci všech občanů, kteří byli potrestáni za prosazování svých politických názorů nebo náboženského vyznání a za uskutečňování svých nezadatelných práv.

Poslanecká sněmovna vyzývá všechny své představitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali na obranu lidských práv obyvatel Palestiny.    Poslanecká sněmovna je přesvědčena, že toto prohlášení souzní s olympijskými ideály a Olympijskou chartou.“

Výše uvedený text je parafrázi prohlášeni Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu a dokládá jak pokrytecký je přístup české vlády k porušováni lidských práv ve světě. Jinými slovy, když okupuje a provádí kolonizaci Čína je to špatně a musí se to odsoudit a když okupuje a kolonizuje budoucí člen NATO (Izrael) je to v pořádku a musí se to podpořit.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Evropa, Islám, Křesťanství, historie, filozofie a vše co ovlivňuje pohled člověka na svět.

Publicista, komentátor souvislostí s islámem, Evropou a pod. Účastník filozofických diskuzí se zájmem o historii všech naboženství specialně Judaismu, Křesťanství a Islámu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené stránky