Ombudsman projednáva kauzu Já, muslim

sobota 19. leden 2008 17:00

V nejbližších dnech by se měl veřejný ochránce lidských práv vyjádřit k dva roky staré kauze kontroverzního pořadu České televize „Infiltrace - Já, muslim“. Podnět k prošetření případu ze strany veřejného ochránce práv se stala stížnost Islámské nadace v Brně z počátku tohoto roku. Následně se k stížnosti připojila i Islámská nadace v Praze a další jednotlivci.

Rada pro rozhlasové a televizní vysíláni v oficiálním tiskovém prohlášení konstatovala, že:

- vzala na vědomí Zprávy Veřejného ochránce práv o výsledku šetření stížností na postup RRTV ve správním řízení vedeném s Českou televizí v důsledku odvysílání pořadu Infiltrace – Já, muslim dne 7. října 2005 na programu ČT2 a ukládá Úřadu vypracovat odpověď ve smyslu rozpravy

- v důsledku Zprávy Veřejného ochránce práv o výsledku šetření stížností na postup RRTV ve správním řízení vedeném s Českou televizí v důsledku odvysílání pořadu Infiltrace – Já, muslim dne 7. října 2005 na programu ČT2 žádá Českou televizi o souhlas k poskytnutí jejího vyjádření jako informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

- v důsledku Zprávy Veřejného ochránce práv o výsledku šetření stížností na postup RRTV ve správním řízení vedeném s Českou televizí v důsledku odvysílání pořadu Infiltrace – Já, muslim dne 7. října 2005 na programu ČT2 poskytla Islámské nadaci v Praze kopie odborných vyjádření, která byla podkladem pro její rozhodnutí ve věci.

Rozhodnutí Veřejného ochránce práv je již netrpělivě očekávané jak u stoupenců televizního dokumentu, tak i na straně jeho odpůrců.

Více podrobnosti o pořadu „Infiltrace – Já, muslim“ zde:
http://bezcenzury.org/rs/section.php?id=31

Tisková zpráva RRTV:
http://www.tvcentrum.com/?action=show&art=5153

 

 

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Evropa, Islám, Křesťanství, historie, filozofie a vše co ovlivňuje pohled člověka na svět.

Publicista, komentátor souvislostí s islámem, Evropou a pod. Účastník filozofických diskuzí se zájmem o historii všech naboženství specialně Judaismu, Křesťanství a Islámu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené stránky