Tajemství islámu – nový impuls k boji s předsudky

Počátek měsíce listopadu je také počátkem nové dimenze boje proti islamofobii a proti-muslimským předsudkům. Členové občanského sdružení Libertas Independent Agency o.s. (LIA) vydali první číslo časopisu Tajemství islámu, které je určeno všem zájemcům o poznáni muslimů a muslimského světa a současně s tím má časopis české veřejnosti ukázat i mnohotvárnost a rozličnost muslimského světa české veřejnosti.[ více ]

neděle 23. listopad 2008 19:58 | Reputace článku: 7,16

Afgánci nechtějí NATO

Již brzy by se mělo rozrůst zapojení českých vojáku do bojů v Afganistanu. Pokud se ale podíváme pozorně do zpravodajství z této oblasti zjistíme, že naši vojáci tam nejsou prakticky vůbec vítáni, mohou byt snadno zabiti a hlavně mohou se snadno spoluúčastnic na zabíjejí afgánských civilistů.[ více ]

pondělí 23. červen 2008 14:16 | Reputace článku: 7,84

Diskuze o směřováni muslimů v ČR

Jak vypadá v české muslimské komunitě diskuze o tom, kam a jak bude směřovat česká muslimská komunita? Jak vypadá diskuze o principech, metodách a interpretaci islámu v Čechách?[ více ]

středa 18. červen 2008 08:32 | Reputace článku: 9,12

Jak jsem způsobil krizi v muslimském svazu

Jako každý rok jsem i letos požádal o registraci na kongres pořádaný Svazem muslimských studentů. To jsem ještě netušil jakou krizi o ve Svazu vyvolá.[ více ]

úterý 17. červen 2008 07:17 | Reputace článku: 8,64

O nenávisti vůči židům a muslimům

Když jsem psal tento příspěvek rozhodl jsem se rozdělit ho do dvou fázi. První fázi byl úvod o násilí spáchaném židovskými mladíky proti velmi starým bezbranným palestinským manželům. Druhou část jsem se rozhodl věnovat zamyšlení o reakci na výše uvedenou zprávu.[ více ]

neděle 15. červen 2008 17:43 | Reputace článku: 7,09

Jak vypadá boj za civilizaci proti barbarství?

Podle slov českého premiéra Topolánka, mediální prezentace českých sionistu na Eretz.cz a jim podobným bojují židovští osadníci za civilizaci proti barbarství. Jak vypadá tato „civilizace“ a boj za ní dokládá nejnovější incident z oblasti západního břehu Jordánu. Židovští osadníci tam brutálně fyzicky napadli starý palestinský pár.[ více ]

sobota 14. červen 2008 23:33 | Reputace článku: 5,30

Je lež součásti ženské emancipace?

Na blogu Zdeňka Müllera jsem narazil na zajímavý článek o nejnovější aféře v souvislosti s muslimy ve Francii. Článek je spíše takovým souhrnem informací o případu. Co mně ale zarazilo je skutečnost, že jedna z bojovnic za emancipaci žen prohlásila, že právo lhát partnerovi je součásti emancipace ženy.[ více ]

pondělí 9. červen 2008 22:54 | Reputace článku: 7,85

Koho se bojí muslimští tyrani?

Položil jsem si dnes v noci takovou malou otázečku. Čeho se bojí ti kteří dnes ovládají muslimskou komunitu? Bojí se Boha? Nebo se bojí Američanů, židů …. Odpověď mne samotného překvapila. Ti kdož dnes ovládají muslimskou komunitu se nebojí Američanů, židů nebo někoho jiného.[ více ]

neděle 8. červen 2008 01:24 | Reputace článku: 8,58

Češti muslimové a americká základna

Spoluúčastnil jsem se na přípravě zprávy o roli xenofobie v zdůvodněni umistěni americké základny na území České republiky. V závěru zprávy kolektiv autorů poukázal na skutečnost, že „ať již je tvrzení vlády České republiky a USA o obavě z možného napadeni ze strany Iránu nebo „teroristických“ skupin pravdivé či ne, je nepochybné, že rozhodnutí části muslimských organizací o podpoře odporu proti umístění základny v Čechách poskytuje další argumenty protimuslimským aktivistům, xenofobům a nepřímo podporuje i současné negativní emoce u části české populace vůči muslimům, Arabům a přistěhovalcům.“[ více ]

pátek 6. červen 2008 08:27 | Reputace článku: 6,29

Antisemitismus v Jeruzalémě

Ještě nedozněla aféra s pálením Nového zákona studenty židovské náboženské školy a již doutná další skandál. Organizace radikálních židů nejspíše záměrně zničila muslimský hřbitov v Jeruzalémě. Vzhledem k tomu, že židé kladou důraz na neporušitelnost svých vlastních hřbitovu jde o velice závažnou kauzu. Předpokládám, že jako obvykle se nejspíše o kauze nic nedovíme z českých medii.[ více ]

pondělí 2. červen 2008 00:15 | Reputace článku: 5,79

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Evropa, Islám, Křesťanství, historie, filozofie a vše co ovlivňuje pohled člověka na svět.

Publicista, komentátor souvislostí s islámem, Evropou a pod. Účastník filozofických diskuzí se zájmem o historii všech naboženství specialně Judaismu, Křesťanství a Islámu.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Zajímavé články

Oblíbené stránky